loading...

MONTH OF PHOTOGRAPHY

"Identity and Worldview" Youth NGO has participated in annual festival "Month of Photography" in Grenoble, France, which is organized by "La Maison De L'Image" NGO in cooperation with "Arménie Echange Promotion" NGO. The theme of "Month of Photography" for this year was "Conflict" with its variety: from interpersonal to international conflicts.

In frames of the festival "Identity and Worldview" Youth NGO was presented by brief presentation of the implemented activities. Our projects, supported by EYF, aim to overcome the conflicts in society, community and different groups within communities and establish mutually respectful atmosphere.

Locals from Grenoble and Lyon participated in the event. During the event the attendees learned about Armenia and its historical, political and cultural aspects. After the presentation there was a discussion with the locals.

***

«Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն մասնակցել է Ֆրանսիայի Գրենոբլ քաղաքում իրականացվող «Լուսնկարչության ամիս» ամենամյա փառատոնին: Միջոցառումները իրականացվել են "La Maison De L'Image" ՀԿ-ի կողմից, որը համագործակցում է "Arménie Echange Promotion" ՀԿ հետ:

«Լուսնկարչության ամիս» փառատոնն այս տարվա թեման է «կոնֆլիկտը» իր բազմակողմանի դրսևորումներով՝ ներանձնային կոնֆլիկտներից մինչև միջազգային:

«Ինքնություն և աշխարհայացք» ԵՀԿ-ն փառատոնի շրջանակներում ներկայացել է իրականացված ծրագրերի ամփոփ ներկայացմամբ: Մեր ծրագրերի հիմքում ընկած են հասարակության, համայնքի, համայքի առանձին խմբերի կոնֆլիկտների հարթեցման ձգտումը, փոխադարձ հարգալից մթնոլորտի հաստատումը:

Ծրագիրը  կայացել է Գրենոբլի և Լիոնի համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման շրջանակներում ներկաները ծանոթացել են Հայաստանի պատմական և քաղաքական իրադրությանը, մշակույթին և կյանքին: Ներկայացումն ուղեկցվել է հավելումներով և քննարկումներով: